Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

Charakterystyka Przedszkola

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

–  o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…”

                                              Robert Fulgman

Placówka nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 17 im. Czesława Janczarskiego. Jest zlokalizowane na obrzeżach  osiedla  ,,Śródmieście”, u zbiegu ulic Zbrowskiego i  Żeromskiego. Mieści się w wolnostojącym  jednopiętrowym budynku z dużym tarasem oraz placem zabaw w pięknym ogrodzie, wśród drzew, krzewów.

W budynku znajduje się:

  • na parterze:  szatnia,  dwie  sale  zajęć wyposażone w  łazienki,  kancelaria, archiwum z biblioteką, pomieszczenia  administracyjne, sanitarne i gospodarcze, łazienka dla personelu;
  • na pierwszym piętrze :  trzy  sale zajęć z  łazienkami, kuchnia, gabinet pani dyrektor.

Pomieszczenia przedszkola posiadają duży metraż, co ma istotne znaczenie dla swobodnego funkcjonowania dzieci. Przestronne sale grupowe sprzyjają kształtowaniu

u  dzieci  właściwych  nawyków  kulturalno – higienicznych.

Przedszkole  istnieje od 1957 r., na podstawie Uchwały Nr 321/92 Rady Miejskiej w Radomiu z dn. 23.04.1992 r. jako samodzielny zakład budżetowy z przekształcenia Organizacyjnego Przedszkola Państwowego Nr 12. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu. Nadzór   pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Placówka ma możliwości przyjęcia 200 dzieci. Funkcjonuje VIII oddziałów, w  tym : 

Grupa  I (3 – latków),  Grupa  II (3 i 4 – latków,  Grupa III (4 – latków,  Grupa IV (4 – latków, Grupa V (4 – latków), Grupa VI, (5 – latków, Grupa VII (5,6 – latków), Grupa VIII (5,6 – latków).

W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonuje dodatkowy oddział IX przy Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, liczący 25 dzieci.

Opiekę pedagogiczną sprawuje 21 nauczycielek ( w tym katechetka, nauczyciel języka angielskiego i dyrektor przedszkola). Wszystkie nauczycielki  posiadają kwalifikacje pedagogiczne zgodne z nauczanym przedmiotem oraz liczne kursy kwalifikacyjne, doskonalące, warsztaty metodyczne. Pracują według najnowszych metod  promując placówkę w środowisku  lokalnym poprzez uczestnictwo swoich wychowanków w licznych konkursach i imprezach. Są życzliwe o wysokiej kulturze osobistej, co przekłada się na bardzo dobrą atmosferę panującą w placówce. W każdej grupie przedszkolnej zatrudniona jest opiekunka przedszkolna.

Oddziały w głównym budynku przedszkola (ul. Zbrowskiego 10) czynne są  od poniedziałku  do piątku  w godzinach: od 6.00 do 18.00.

Odziały w budynku przy PSP Nr 33 są czynne w godzinach: od 6.00 do 17.00.

Oddział IX jest czynny w godzinach: 0d 7.30 do 16.00 lub 16.30.

W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, zajęcia dodatkowe oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Nauczyciele zatrudnieni w naszym przedszkole realizują innowację pedagogiczną, programy edukacyjno – wychowawcze (w tym ogólnopolskie) oraz projekty edukacyjne zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferują otwarty styl oraz aktywne metody, tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują  z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W przedszkolu odbywają się zajęcia  dodatkowe. Są  to zajęcia z rytmiki oraz zajęcia taneczne.

Zajęcia  dodatkowe są bezpłatne.

Warunki lokalowe, dydaktyczne i atmosfera panująca w przedszkolu tworzą odpowiedni klimat do prowadzenia zajęć i zabaw wpływających na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich zainteresowań i talentów, stwarzają im możliwość osiągania „osobistych sukcesów” na miarę ich indywidualnych możliwości.                       

Nasza placówka aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym tj. PSP Nr 33, przedszkolami  sąsiadującymi, z Centrum Aktywności Lokalnej, z ośrodkami kultury działającymi na terenie miasta: MDK – ul. Daszyńskiego, DK „Borki”, OKiSZ – „Resursa Obywatelska”, a także z Muzeum  Wsi  Radomskiej, LOP, Centrum  Edukacji  Ekologicznej i innymi instytucjami publicznymi.

Przedszkole otrzymało wiele nagród, dyplomów i certyfikatów związanych z ochroną przyrody. Konkursy: ,,Porządkujemy  i odnawiamy  las’’, ,,Zostań przyjacielem ptaków’’, ,,Zaadoptuj kasztanowca’’. Dzieci zajęły II miejsce w Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków. W roku szkolnym 2015/2016 dzieci z grupy IV zdobyły tytuł Superprzedszkolaki 2016 w plebiscycie na najsympatyczniejsze przedszkolaki w Radomiu organizowanego przez Echo Dnia,  a grupa I zajęła III miejsce. Odnosimy wiele sukcesów w konkursach recytatorskich, wokalnych, plastycznych na terenie Radomia i nie tylko. Organizujemy co roku akcje charytatywne:

  • zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt,
  • zbiórkę monet w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Góra grosza",
  • zbiórkę nakrętek dla chorego Krzysia Czupryna.

 Dysponujemy dobrym  wyposażeniem i bazą dydaktyczną, wykorzystywaną zarówno podczas zajęć organizowanych przez nauczycieli, jak i zabaw dzieci.Posiadamy tablicę  interaktywną. Tworzymy atmosferę życzliwości, ciepła i zaufania, dzięki której nasze dzieci czują się szczęśliwe. Nasi wychowankowie opuszczają przedszkole nie tylko ze zbiorem określonej wiedzy  i umiejętności, ale także z postawą życzliwości do świata ludzi i zwierząt, optymizmem, pogodą  ducha, potrafiący radzić sobie ze stresem i umiejętnością rozwiązywania konfliktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-03-08