Strona głowna  /  Rozkład Dnia
Rozkład Dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (oddziały I – V)

ROK SZKOLNY 2018/2019

GODZINY

PRZEBIEG

6.00 – 8.00

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, grafomotoryczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowe.

8.00 – 13.00

8.00 – 8.15 Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

8.15 – 8.20/8.30 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.20 – 8.50 (w grupie I,II); 8.30 – 9.00 (w grupach: III, IV, V) Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju, zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

  • w grupach 3 – latków – jedno zajęcie (ok. 15 min.);
  • w grupach 4 – latków – jedno zajęcie (ok. 15 min.) w I semestrze, dwa zajęcia (każde ok. 15 min.) w II semestrze;
  • w grupie 4,5 – latków – jedno zajęcie (ok. 30 min.).

Zajęcia z religii i języka angielskiego.

 

Spacery w pobliżu przedszkola, zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i udziału dzieci  w  zabawach badawczych. Prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe w sali przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).

Realizacja innowacji pedagogicznej „Bezpieczne przedszkole” (w grupach: I-V), programu adaptacyjnego „Dzielny przedszkolak” (w grupach: I, II), programu edukacyjno – wychowawczego „Przygoda ze zwierzakami z Siedmiu Dębów – kształtujemy nawyki, uczymy się zasad współżycia” (w grupach: I, II), programu edukacyjno – wychowawczego „Poznajemy świat wartości” (w grupach: III-V), programu edukacyjno – wychowawczego opartego na rozwijaniu inteligencji wielorakich „Mali odkrywcy – poznajemy siebie, odkrywamy i kształtujemy świat” (w grupach: I-V) oraz projektów edukacyjnych.

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu.

11.15 – 11.45 (w grupie II); 11.30 – 12.00 (w grupach: III, IV, V) Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

12.00 – 12.30 Relaksacja i odpoczynek – słuchanie muzyki, zabawy paluszkowe, zabawy swobodne, konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela (realizacja ogólnopolskiego programu czytelniczego „Czytające przedszkole”.

12.30 – 13.00 Pobyt na świeżym powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych). Zabawa ruchowa z elementem. Przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych imprezach i uroczystościach, organizowanych w środowisku lokalnym konkursów, festiwali, imprez itp.

13.00 – 18.00

Zajęcia organizowane w sali i na świeżym powietrzu.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z rytmiki dla dzieci z grup: I – V (wtorek, czwartek);
  • zajęcia taneczne dla dzieci z grupy V (piątek).

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

13.50 – 14.10 (w grupie: I,II,V); 14.15 – 14.35 (w grupach: III, IV) Podwieczorek– doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela (dydaktyczne, badawcze, ruchowe, tematyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne itp.) wspomagające rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny  i ruchowy dzieci, integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Czas spędzany w ogrodzie przedszkolnym, na przedszkolnym placu zabaw (zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itp.)

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne). Porządkowanie sali.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (oddziały VI – VIII)

ROK SZKOLNY 2018/2019

GODZINY

PRZEBIEG

6.00 – 8.00

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, grafomotoryczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 13.00

8.00 – 8.15 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15 – 8.40 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

8.40 – 9.55 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

Spacery w pobliżu przedszkola, zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe w sali przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).

Realizacja innowacji pedagogicznej „Bezpieczne przedszkole, programu edukacyjno – wychowawczego „Poznajemy świat wartości”, programu edukacyjno – wychowawczego opartego na rozwijaniu inteligencji wielorakich „Mali odkrywcy – poznajemy siebie, odkrywamy  i kształtujemy świat” oraz projektów edukacyjnych.

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

Zajęcia z religii (poniedziałek, czwartek) i języka angielskiego (poniedziałek, piątek)

12.00 – 12.30 Relaksacja i odpoczynek – słuchanie muzyki, zabawy paluszkowe, zabawy swobodne, konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela (realizacja ogólnopolskiego programu czytelniczego „Czytające przedszkole”.

12.30 – 13.00 Pobyt na świeżym powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych). Zabawa ruchowa z elementem. Przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych imprezach i uroczystościach, organizowanych w środowisku lokalnym konkursów, festiwali, imprez sportowych itp.

13.00 – 17.00

Zajęcia zorganizowane w sali lub na powietrzu.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z rytmiki (poniedziałek);
  • zajęcia taneczne (środa).

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.35 – 14.50 Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela (dydaktyczne, badawcze, ruchowe, tematyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne itp.) wspomagające rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny  i ruchowy dzieci, integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci. Rozmowy kierowane zgodnie  z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Czas spędzany w ogrodzie przedszkolnym, na przedszkolnym placu zabaw (zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itp.)

Zabawy dowolne mające na celu realizację pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne). Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA (oddział IX)

ROK SZKOLNY 2018/2019

GODZINY

PRZEBIEG

7.00 – 8.00

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy  w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne, grafomotoryczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe . Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne.

8.00 – 13.00

8.00 – 8.15 Prace porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.15 – 8.40 Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego  i kulturalnego spożywania posiłków.

8.40 – 9.55 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Spacery w pobliżu przedszkola, zabawy na świeżym powietrzu,  w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania, podejmowania zabaw badawczych, prace porządkowe i ogrodnicze.

Zabawy dowolne, gry i zabawy ruchowe
w sali przy niewielkim udziale nauczyciela (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych).

Realizacja innowacji pedagogicznej „Bezpieczne przedszkole, programu edukacyjno – wychowawczego „Poznajemy świat wartości”, programu edukacyjno – wychowawczego opartego na rozwijaniu inteligencji wielorakich „Mali odkrywcy – poznajemy siebie, odkrywamy i kształtujemy świat” oraz projektów edukacyjnych.

Czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego  i kulturalnego spożywania posiłków.

Zajęcia z religii (poniedziałek, czwartek) i języka angielskiego (środa, czwartek)

12.00 – 12.30 Relaksacja i odpoczynek – słuchanie muzyki, zabawy paluszkowe, zabawy swobodne, konstrukcyjne, gry planszowe, układanki, słuchanie bajek, opowiadań, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela (realizacja ogólnopolskiego programu czytelniczego „Czytające przedszkole”.

12.30 – 13.00 Pobyt na świeżym powietrzu (przy odpowiednich warunkach pogodowych). Zabawa ruchowa z elementem. Przygotowywanie dzieci do udziału w przedszkolnych imprezach i uroczystościach, organizowanych w środowisku lokalnym konkursów, festiwali, imprez sportowych itp.

13.00 – 16.30

Zajęcia zorganizowane w sali lub na powietrzu.

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z rytmiki (poniedziałek);
  • zajęcia taneczne (wtorek).

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.35 – 14.50 Podwieczorek – doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela (dydaktyczne, badawcze, ruchowe, tematyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne itp.) wspomagające rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny   i ruchowy dzieci, integrujące grupę, rozwijające percepcję wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, rozwijające zdolności  i zainteresowania dzieci. Rozmowy kierowane zgodnie  z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

Czas spędzany w ogrodzie przedszkolnym, na przedszkolnym placu zabaw (zabawy na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze itp.)

Zabawy dowolne mające na celu realizację pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne). Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-30